Behandelingen > Pré en Postnatale begeleiding

Per zwangerschap hebt u recht op 9 kiné behandelingen.Kine Krijgslaan

Hier in de praktijk geef ik er de voorkeur aan om zoveel mogelijk beurten postnataal te geven. Indien gewenst geef ik prenataal 3 beurten.

  • Les 1 bestaat uit algemene informatie omtrent de zwangerschap, houdingsoefeningen  en bekkenbodemspieroefeningen.
  • In les 2 leer je de juiste ademhalingstechniek aan die je nodig hebt om de pijn tijdens de arbeid op te vangen.
  • In les 3 (samen met de partner) leer je hoe je moet persen.

Na de bevalling heb je dan nog 6 beurten om buik- en bekkenbodemspieroefeningen te volgen.

Prenataal (les 1) start je best tussen de 20 en 30 weken zwangerschap.

Postnataal start je wanneer je er klaar voor bent. Na een keizersnede is het aangewezen om te starten na 8 weken.