Rug- en Nekschool

De rug- en nekschool is niet bedoeld voor mensen met acute rug- of nekpijn, maar eerder zinvol indien pijn vaak terugkomt of blijft duren. Het kan ook nuttig zijn na bepaalde rugletsels of -operaties om de rugconditie op een veilige en gelijkmatige manier terug op te bouwen. Zowel bewegelijkheid als kracht worden hierbij geoefend.  Het doel is het aanleren van een correct en belastingsbeperkend gebruik van rug en nek. Er worden oefeningen aangeleerd die in het dagelijkse leven verder kunnen toegepast worden.  Belangrijk is dat er een actieve medewerking van de patiënt wordt verwacht.  Doorheen het programma wordt hij gestimuleerd om de vicieuze cirkel zelf voortdurend te doorbreken. Het wordt dan ook voortdurend benadrukt dat een blijvende verbetering enkel mogelijk is als de rug- of nekpatiënt zijn lot zelf in handen neemt.